Petíció a Magyarországról bicskanyitogatóan tudósító svájci televízió ellen – Oikosz Alapítvány

Tiltakozó levél Magyarország lejáratása ellen!

SRF Rundschau (a svájci közszolgálati televízió egyik műsora)

Tisztelt Igazgató Úr!
Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az elmúlt napokban több lejárató riportot mutatott be az Önök televíziója Magyarországról, amely ellen szeretnénk nyílt levélben tiltakozni! Az egyik kifogásolt hír linkjét mellékelem.

http://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/der-zaun-fluechtlingsreport?id=8a0a03ca-31a3-419b-aed3-4502b0cf123b

Aggályosnak tartjuk, hogy az Önök híradójának beszámolója minden sajtószakmai és -etikai normát megsértett avval, amikor a Magyarországon egyre áldatlanabb állapotokat okozó, ezrével naponta átvonuló migránsok helyzetét bemutatta. Ezért, mint az Oikosz Alapítvány vezetője, aláírásgyűjtésbe kezdtünk.

Az Önök televíziója által bemutatott riport alkalmas arra, hogy minket, magyarokat, negatív módon mutasson be Svájc lakossága előtt, ezáltal lejárassa az országot és annak tisztességes polgárait. Az egész híradás, amelyet fő műsoridőben adtak le, azt sugallja, hogy a magyar-kormány, illetve a magyar állampolgárok bevándorlás-ellenesek, továbbá idegengyűlölők, rasszisták lennének.

Ezzel szemben, a magyar emberek vendégszeretők, toleránsak és segítőkészek. Az egyetlen problémájuk az egész helyzettel az elviselhetetlenné váló tömeget öltő migráns áradat okozta félelem (2015-ben eddig 170000 emberről van szó.)

Tisztelt Igazgató Úr! Nem gyűlölködünk, hanem félünk!

Az Önök által szerkesztett híradó egyetlen tisztességes magyar állampolgárt sem szólaltat meg ezekről az félelmekről, amely ellentétes a sajtóetika és az objektív tájékoztatás elveivel. Pusztán egyoldalúan rossz képet sugall az országról és annak lakóiról. A riportban továbbá egyetlen szó sem esik arról, hogy a magyar hatóságok a hatályban lévő törvényeknek megfelelően, a leghumánusabb módon végzik jelenleg is emberfeletti munkájukat.

Épp ellenkezőleg, Önök meginterjúvolták Ulrich Schmidt urat, akit Kelet-Európa szakértőként mutattak be, miközben Schmidt úr a Kelet-Európai nacionalizmus szakértője a St. Galleni Egyetem honlapja szerint. Hol marad a objektivitás?

Schmidt úr nem beszél magyarul, soha nem élt Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy nincsenek közvetlen információi hazánkról és annak politikájáról. Így az SRF szerkesztőjének választása egyértelműen manipulatív szándékot tükröz.

A legfontosabb mégis az, hogy riportjuk egyetlen szóval sem érinti az érvényben lévő uniós jogszabályt, a schengeni egyezményt, amely kimondja: senki nem léphet be ennek külső határán érvényes dokumentumok nélkül. Ezzel Magyarország kötelezve van schengeni határok védelmére és arra hogy minden menekültet regisztráljon.

Ehhez pénzre,  infrastruktúrára és személyzetre van szükség, amihez hazánk eddig gyakorlatilag nem kapott segítséget. Sőt az EU forrásaink elvonásával is fenyeget a menekülthelyzet kezelése miatt.

A törvény betartásához táborokra és több rendőr jelenlétére is szükség van, ami szintén komoly anyagi forrásokat igényel.

Önök azt sem jelenítették meg riportjukban, hogy az EU vezetői, továbbá Franciaország és Ausztria napi szinten kétértelműen fogalmaz rólunk: egyfelől kritizálja Magyarországot a krízis miatt és rasszistának állítja be (ez a liberális és szocialista szavazóknak szól), másfelől csendesebben, de határozottan követeli Schengen szabályainak és a Dublini Egyezmény betartását is.

Összefoglalva tehát aggályosnak tartjuk, hogy a „migráns-ügyről” egyoldalúan, hazánkat és a magyar hatóságokat lejáratva tájékoztatják Svájc lakosságát!

Kérjük ezért az Igazgató Urat, hogy kezdeményezzen belső vizsgálatot a külpolitikai szerkesztőségükben, hogy kiderüljön, hogy miért és kinek érdeke hazánk lejáratása. Kérjük továbbá Önt, hogy a jövőben, a hazánkról készülő riportok esetében a riporterek az európai értékrend szerint is igen fontos szakmai és etikai elvárások szerint járjanak el!

A riportok egyoldalúsága és lejárató jellege miatt tiltakozó aláírásokat gyűjtünk Magyarországon, amelyről tájékoztatni fogjuk Önt is a jövőben.

Köszönöm, hogy meghallgatott minket!

Nagy Ervin

Az Oikosz Alapítvány elnöke

oikosz.hu@gmail.com

http://www.polgarportal.hu/

 

Frissítés:

2015. szeptember 10-én, a reggeli Rundschau-ban, Önök a végsőkig elmentek, amikor egy másik riportjukban Mecedes Bourgeot-ot szólaltatták meg, aki szó szerint a következőket mondta: “Ezek a SZAR magyarok, semmit sem tanultak. 1956-ban sokat befogadtunk közülük.”

http://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/zerreissprobe?id=9678c11c-9783-4848-a198-76cd4cd0e8f9

Ez egyértelműen kimeríti a közösség elleni izgatás fogalmát és a rasszizmust, amely ellen szintén tiltakozunk.

1956-ban a magyarok osztrák menekülttáborokban várták meg kérelmük elbírálását, nem tanúsítottak erőszakot; és életveszélyes, határos országból érkeztek; továbbá nem követelték az azonnali, regisztráció nélküli továbbszállításukat Svájc irányába. Ez óriási különbség, de ezt Önök, valamilyen ismeretlen okból, szintén elhallgatták.


 

Protestschreiben gegen die Diffamierung Ungarns

SFR Tagesschau

(Sendungen des schweizerischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens SRF)

Sehr geehrter Herr Direktor Matter,
hiermit möchten wir gegen die am 2. September 2015 und an weiteren Tagen ausgestrahlte Reportage über Ungarn protestieren. Es folgen die Links der beanstandeten Sendungen:

http://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/der-zaun-fluechtlingsreport?id=8a0a03ca-31a3-419b-aed3-4502b0cf123b

Wir halten es für besorgniserregend, dass die Reportage Ihrer Nachrichtensendung mit der Darstellung der täglich zu tausenden durch Ungarn ziehenden Migranten, die verantwortlich sind für die sich ständig verschlimmernden Zustände, die Grundsätze der medialen Berichterstattung und Ethik mit Füßen getreten hat. Dagegen protestiere ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Stiftung Oikosz im vorliegenden offenen Brief, der von 10.000 Mitbürgern unterzeichnet wurde!

Die in Ihrem Fernsehen ausgestrahlte Reportage ist dazu geeignet, der Bevölkerung der Schweiz ein negatives Bild über die ungarische Bevölkerung zu vermitteln und unser Land und seine unbescholtenen Bürger zu verunglimpfen. Die gesamte, zur Hauptsendezeit gezeigte Reportage suggeriert, die ungarische Regierung bzw. die ungarische Bevölkerung sei migrationsfeindlich, fremdenfeindlich und rassistisch.

In Wahrheit sind die Ungarn gastfreundlich, tolerant und hilfsbereit. Allerdings verursacht der weiterhin wachsende Zustrom der Migranten verständlicherweise Ängste in der Bevölkerung. (Allein im Jahre 2015 kamen bisher 170.000 Menschen.)

Werter Herr Direktor! Wir hassen nicht, wir haben Angst!

In der von Ihnen produzierten Nachrichtensendung wurde kein einziger unbescholtener Mitbürger zu diesen Sorgen befragt. Ein Umstand, der mit den üblichen Grundsätzen der ethischen und objektiven Berichterstattung unvereinbar ist. Das vom Land und seinen Bewohnern vermittelte Bild ist einseitig und durchgehend negativ. Darüber hinaus wird die Tatsache, dass die ungarischen Behörden ihre Aufgabe, die übermenschliche Anstrengungen erfordert, auch gegenwärtig auf die humanste Art und Weise und im Einklang mit den gültigen Rechtsvorschriften bewältigen, mit keinem Wort erwähnt.

Ganz im Gegenteil. Interviewt wurde von Ihnen ein Herr Schmidt der als Osteuropa-Experte vorgestellt wurde. Nach Angaben auf der Internetpräsenz der Universität St. Gallen ist Herr Schmidt Experte für Nationalismus in Osteuropa.

Ulrich Schmidt spricht weder Ungarisch, noch hat er jemals in Ungarn gelebt. Somit können die Informationen des Herrn Prof. Schmidt nicht auf unmittelbaren Erfahrungen unseres Landes und seiner Politik beruhen. Daher lässt die Wahl des SRF-Redakteurs eindeutig auf manipulative Absichten schließen.

Was hat das mit Objektivität zu tun?

Der wichtigste Aspekt, den Ihre Reportage nicht einmal ansatzweise berührt, ist jedoch die gültige EU-Gesetzgebung: das Schengener Abkommen. Es besagt, dass ohne gültige Papiere niemand die Schengen-Außengrenzen übertreten darf. Damit hat sich auch Ungarn zum Schutz der Schengen-Grenzen und zur Registrierung aller Flüchtlinge verpflichtet.

Diese Verpflichtung setzt infrastrukturelle und personelle Ressourcen voraus, für die Ungarn bisher praktisch keine Unterstützung erhalten hat. Im Gegenteil, Ungarn wurde wegen des Flüchtlingsproblems sogar mit der Entziehung von EU-Mitteln gedroht.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sind auch geeignete Einrichtungen und Polizeikräfte nötig.

Auch erwähnten Sie in Ihrer Reportage nicht, dass die EU, Frankreich und Österreich täglich zweideutige Äußerungen über unser Land formulieren: auf der einen Seite wird Ungarn wegen der Krise kritisiert und als rassistisch dargestellt (diese Darstellung richtet sich an die liberalen und sozialistischen Wähler), auf der anderen Seite wird – leiser zwar, doch bestimmt – auf der Einhaltung der Schengen-Regelung und des Dublin-Abkommens bestanden.

Zusammenfassend besorgt es uns also, dass Sie die Bevölkerung der Schweiz über das „Migrationsproblem“ einseitig informieren und dabei Ungarn und seine Einwohner diffamieren!

Wir bitten Sie hiermit, Herr Direktor Matter, in ihrer für Außenpolitik zuständigen Redaktion eine interne Untersuchung durchzuführen, damit ans Licht kommt, wem aus welchen Gründen etwas an der Verunglimpfung unserer Heimat gelegen ist. Des Weiteren bitten wir Sie, dass die Berichterstatter in zukünftigen Reportagen über unser Land die üblichen professionellen und ethischen Erwartungen, die auch in den europäischen Wertvorstellungen eine äußerst bedeutende Rolle spielen, nicht außer Acht lassen.

Hier in Ungarn werden wir unsere Unterschriftensammlung gegen die Einseitigkeit und diskreditierende Grundhaltung Ihrer Reportage fortsetzen. Über diese Aktion werden wir Sie auch zukünftig auf dem Laufenden halten.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.

Ervin Nagy

Vorsitzender der Stiftung Oikosz