Petíció a Beneš-dekrétumok ellen – Dr. Práznovszky Miklós

benes_dekretum

A Beneš-dekrétumok és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei sértik az alkotmányt. Dr. Práznovszky Miklós petíciója.

A második világháború után a Csehszlovák Köztársaságban kiadott Edvard Beneš dekrétumai, valamint a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei sértik a Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevelét, az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az Európai Unió alapító Szerződéseit, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és a Szlovák Köztársaság Alkotmányát – írja Dr jur. Práznovszky Miklós ügyvéd, nyugalmazott egyetemi tanár, aki ezért petícióval fordul a Szlovák Köztársaság intézményeihez: a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanács legalább egy ötödének a képviselőjéhez, a Szlovák Köztársaság elnökéhez,kormányához,főügyészéhez és ombudsmanjához, hogy azok nyújtsanak be kérelmet a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához.

Práznovszky Miklós petíciójában felszólítja a fent megnevezett személyeket, illetve intézményeket, hogy a Szlovák Köztársaság által rájuk ruházott jogkörökkel élve nyújtsanak be kérelmet a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához annak érdekében, hogy a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága eljárást indítson a dekrétumok és rendeletek tartalmának összeegyeztethetetlenségéről az alkotmánnyal, alkotmánytörvényekkel és nemzetközi szerződésekkel, amelyekhez a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa beleegyezését adta, és amelyeket megerősítettek és a törvényben előírt módon kihirdettek.

A petíció teljes szövegét ITT elolvashatja. Amennyiben egyetért a benne foglaltakkal, támogassa aláírásával és ajánlja ismerőseinek is!
Dr. Práznovszky Miklós
egyetemi tanár