Mentsük meg a marosvásárhelyi katolikus iskolát! – A Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum Szülői Közössége és a CitizenGO petíciója

Petíció

Ezzel a petícióval azt szeretnénk elérni, hogy a román hatóságok szüntessenek meg minden, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ellen hozott törvénytelen határozatot, és biztosítsák a további működéséhez szükséges törvényes kereteket.

A marosvásárhelyi több száz éves Római Katolikus Teológiai Líceum (a továbbiakban RKTL) az egyetlen Maros megyei katolikus felekezeti oktatási intézmény, amelyet a kommunista kormány 1948-as erőszakos bezárása után sikerült 2015. szeptember 1-jén a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kezdeményezésére újraindítani.

A reményteljes újraindulást követően azonban az intézet nem sokáig tudott békés oktatói munkát folytatni. 2016 őszétől sorozatos, a törvényesség látszatát keltő támadás érte az iskolát, amely akciók az intézet működésének ellehetetlenítését célozták. Ezek közül néhány eset:

 • 2016. november 4-én, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség hatósági felügyelet alá helyezte az RKTL igazgatóját Dr. Tamási Zsolt Józsefet. A vád azonban nem „korrupció” volt, hanem az, hogy az iskolaalapítás állítólag „törvénytelen”.
 • 2016. november 4. és 2017. február 14. között az iskola élére nem neveztek ki új igazgatót. Így az RKTL diákjai ebben az időszakban nem kaphattak iskolalátogatási igazolást és tömegközlekedési eszközökre érvényes bérleteket, illetve a tanárok csak kétszer kaphattak fizetést, először 2016. december 15.-én, majd 2017. február 14.-én.
 • A Maros Megyei Tanfelügyelőség 62-es (2017.01.26-i) és 63-as (2017.01.30-i) határozatai kimondták, hogy az RKTL diákjai a 2017-2018 tanévtől egyetlen romániai oktatási intézményhez sem fognak tartozni.
 • A Maros Megyei Tanfelügyelőség 70-es határozata (2017.02.27) megtiltotta a beiratkozást az RKTL cikluskezdő osztályaiba a 2017-2018 tanévre.
 • Az RKTL-ben tanuló diákok mai napig nem kaptak érdemösztöndíjat, amelyet más iskolában tanuló diákok már hónapok óta kézhez kaptak.
 • 2017. augusztus 31-én 114 diák személyes kérvénnyel fordult a Tanügyminisztériumhoz, hogy beiratkozhassanak az RKTL-be, azonban a Tanügyminisztérium elutasította ezeket a kéréseket, nem biztosította számukra a szabad iskolaválasztási jogot.
 • 2017. szeptember 8-án, a Tanügyminisztérium javaslatára a Maros Megyei Tanfelügyelőség az RKTL osztályait egy marosvásárhelyi líceumhoz csatolta, ezzel az intézkedéssel pedig megszüntette az RKTL-t.

A 2016 novembere óta eltelt időszakban az iskolában tanuló gyerekek szülei, az iskola tanári kara, Vatikán bukaresti Nagykövete és Marosvásárhely Helyi Tanácsa több ízben, beadványokon, határozatokon, tárgyalásokon keresztül próbálta elérni, hogy az iskola működése ellen indított rosszindulatú kampány leálljon, de minden egyes kísérlet kudarcba fulladt a Maros megyei Tanfelügyelőség, a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Tanügyminisztérium ellenvetései miatt.

Kérjük, hogy a felelős állami szervek azonnali hatállyal állítsák le az iskola elleni hajszát! Követeljük, hogy a gyerekek és szülők élhessenek a romániai és európai törvények által számukra biztosított alapvető állampolgári jogaikkal! A diákok érdeke az lenne, hogy zavartalanul megkezdhessék és folytathassák tanulmányaikat a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumban!

Üdvözlettel:

Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum Szülői Közössége

Üdvözlettel:
[az Ön neve]

Petiție

Prin prezenta petiție solicităm organelor administraţiei publice locale, respectiv ale învăţământului din judeţul Mureş să anuleze toate deciziile abuzive adoptate ilegal  împotriva Liceului Teologic Romano-Catolic din Tg-Mureş (în continuare LTRC)  şi să asigure un cadru legal funcționării acestei instituţii de învăţământ.

LTRC din Tg-Mureș cu o tradiţie seculară este singura unitate de învățământ confesional romano-catolic la nivelul județului Mureș care a fost desfiinţată abuziv în anul 1948 de către regimul comunist. S-a reînființat în 01.09.2015, din inițiativa Arhiepiscopiei Romano-Catolice de la Alba Iulia.

În urma debutului promiţător funcţionarea procesului instructiv-educativ din această instituţie de învăţământ a fost perturbată într-un mod abuziv. Încă din toamna anului 2016 LTRC a devenit ţinta unor atacuri aparent legale, care aveau drept scop desfiinţarea acestei instituţii de învăţământ. Amintim doar câteva dintre cele mai relevante:

 • În data de 04 noiembrie 2016 Direcția Naţională Anticorupţie a declanşat urmărirea penală a d-lui director Dr. Tamasi Zsolt, considerându-l vinovat în procedura de înfiinţare a LTRC, ceea ce nu constituie în niciun caz fapt de corupţie;
 • În perioada 04.11.2016-14.02.2017 nu a fost numit director la conducerea LTRC, instituţia de învăţământ funcţionând fără personal de conducere. Drept urmare elevii nu au beneficiat de adeverinţe de elev, de facilităţi legate de obţinerea abonamentelor pentru transportul local, profesorii au avut doar două etape de salarizare, prima în data de 15 decembrie 2016, a doua în data de 14.02.2017;
 • prin hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ Mureș nr. 62 din 26.01.2017 și nr. 63 din 30.01.2017 elevilor de la LTRC li s-a interzis dreptul de a aparţine unei instituţii de învăţământ din România în anul şcolar 2017-2018, pur şi simplu au fost scoşi din SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România);
 • Prin hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ Mureș nr. 70 din 27.02.2017 s-a interzis în mod abuziv înscrierea elevilor în clasele de început de ciclu la LTRC pentru anul şcolar 2017-2018;
 • Elevii de la LTRC nici în momentul actual nu beneficiază de burse de merit, deşi colegii lor de la celelalte licee au intrat în posesia acestora cu câteva luni înainte;
 • În data de 31 august 2017 părinţii a 114 de elevi au adresat către Ministerul Educaţiei Naţionale cereri de înscriere în această instituţie de învăţământ. Aceste cereri au fost refuzate, astfel drepturile părinţilor de a-şi înscrie copiii la o instituţie de învăţământ preferat, drepturi garantate atât de Constituţia României cât şi de Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 au fost încălcate grav;
 • În data de 08 septembrie 2017, pe baza recomandării Ministerului Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a arondat clasele de la LTRC la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Tg.-Mureş, prin această procedură LTRC fiind desfiinţată;

În tot această perioadă părinţii elevilor de la LTRC, colectivul de cadre didactice, nunţiul apostolic de la Bucureşti, Consiliul Local din Tg.-Mureş printr-o sumedenie de cereri, memorii, hotărâri şi dialoguri a încercat să pună capăt acestei campanii duşmănoasă, evident abuzivă şi răuvoitoare, dar toate încercările lor au fost respinse de IŞJ Mureş, Prămăria Tg.-Mureş şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Solicităm ca aceste organe şi instituţii să înceteze în cel mai scurt timp demersurile duşmănoase, ilegale şi abuzive pornite împotriva LTRC. Pretindem ca elevii şi părinţii lor să beneficieze de drepturile garantate tuturor cetăţenilor de către legislaţia românească şi cea europeană.  Elevii au dreptul la acea instituţie de învăţământ LTRC la care au fost înscrişi în mod legal de către părinţii lor sau au fost repartizaţi prin repartizare naţională.

Cu stimă:

Comunitatea părinților din Liceul Romano-Catolic Tg. Mureș, și semnatarii petiției