Imádkozzunk a Mária Rádióért és a döntéshozókért, hogy a Mária Rádió Budapesten töretlenül szólhasson! – Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke

AZ IMAÖSSZEFOGÁS ELSŐ EREDMÉNYEI – VAN REMÉNY

Azért imádkozunk, hogy megoldódjon a Mária Rádió helyzete. Alább részletezzük, miért és hogyan történt, de a lényeg az: a Mária Rádiónak Budapesten, a 94,2 FM frekvencián augusztus 19-én be kell fejeznie adását. Hálásan köszönöm a közös imádságot, az óvó, támogató imafüzért, amit a Mária Rádió köré fontunk, ami kimozdította holtpontról a dolgokat, s most az új fejleményekről szeretnék beszámolni. Összefoglalva azt mondhatom, hogy pozitív elmozdulást látok. A legfontosabb az egység és az imaösszefogás. Az önkénteseink indította imafüzér tízezer testvérünket indított a közös imádságra. Az imafüzér hatalmas összefogása a Médiatanácsot is segítette, hogy a lehető leggyorsabban megoldást keressen. A Médiatanács elnöke, Dr. Karas Monika a citizengo.org közösségi oldalon is válaszolt az imaközösségnek. Egy kulcsmondatot idézek a leveléből: „A Médiatanács ismeri és elismeri a rádiónak a társadalom építésében és a közösségek összetartásában betöltött jelentős szerepét” A teljes levél lent olvasható.

Eredmény az is, hogy a Médiatanács a 07.24-i ülésén döntött, hogy a Mária Rádió ideiglenes sugárzási jogotkap Budapesten a 96,8 FN frekvencián – ami egyébkéntjóval kisebb, hatoda elérhetőséget biztosít csak, mint a korábbi. Elnök asszony levelében utal arra, hogy üdvözlik a Mária Rádiót a Budapestet érintő frekvenciapályázatokon. Reméljük, hogy legkorábban az év végétől ismét teljes lefedettséggel szólhat majd a Mária Rádió Budapesten.

Megismétlem köszönetemet az imafüzérért. Imádkozzunk, kérem tovább, és hívjunk meg minél több barátunkat, ismerősünket, mert az ima ereje rendkívüli. Éppen az imaösszefogás hatására mondom, már több, mint remény, hogy a Mária Rádió kb. fél éves nehéz időszakot követően újra teljes értékűen tudja majd szolgálni hallgatóit és azt a nagy célt, ami a Mária Rádiónak a küldetése, hogy Magyarország újra keresztény legyen, mert csak akkor van jövője.Kérem az összefogást, az egységet, a segítséget, az imát. S kérem az anyagi támogatást, mert ebben az átmeneti időben is működnie kell a Mária Rádiónak, sugároznia kell mintegy 16 vidéki frekvencián és fenn kell tartania működését.

Imádságos szeretettel: Szabó Tamás a Mária Rádió elnöke

Támogatását ITT teheti meg.

http://citizengo.org/hu/26934-maria-radionak-mukodnie-kell?tc=fb&tcid=14744233


Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a Mária Rádió budapesti adása veszélyben van, mert augusztus 19-én éjfélkor a rádiónak meg kell szüntetnie sugárzását az FM 94.2-es frekvencián, melyen az elmúlt tíz évben működött.

Ennek előzménye, hogy tavaly lejárt a Mária Rádió sugárzási joga Budapesten. A Médiatanács ezért pályázatra írta ki az FM 94.2-es frekvenciát, melyre tudomásunk szerint a Mária Rádión kívül még két másik rádió is pályázott. Az idén év elején a Médiatanács a Mária Rádiót győztesnek nyilvánította, a másik két pályázó pályázatát pedig érvénytelennek mondta ki. Az egyik versenyző bíróságon támadta meg a Médiatanács döntését, mely következménye az lett, hogy a Médiatanács végül másnak adta oda – a már egyszer a Mária Rádiónak ítélt – frekvenciát.

A Mária Rádió egyesület formában működő, civil, non profit szervezésű, közösségi rádió, aminek egyetlen célja a keresztény misszió. Minden nap sugároz szentmisét, naponta többször imádkozza a rózsafüzért, a keresztény kultúra kincseit bemutató műsorokat közvetít. A Mária Rádióban elsősorban önkéntesek tevékenykednek, és a rádió hallgatói adományaiból tartja fenn önmagát tíz éve. Hallgatottsága, elfogadottsága nagy, és szociális szolgálata is pótolhatatlan. Műsorát nyolc vidéki és 9 Budapest környéki adó is sugározza jelenleg. A Mária Rádió anyarádiója három további magyar nyelvű Mária Rádiónak Délvidéken, Erdélyben és Felvidéken. A Mária Rádió nemcsak a nemzeti hagyományok korszerű továbbvitelének jó eszköze, hanem a jövő nemzedékek, a gyerekek érdekeit szolgálja leginkább, azzal, hogy formálja a felnőtt társadalom világképét. Hatására családok keresztelik meg gyermekeiket, rendezik házasságukat, találkoznak Istennel. Nem beszélve azokról az idős emberekről, akiknek egyetlen társa – még életük utolsó napjaiban is – a Mária Rádió.

A budapesti adás megszűnése nem csak annak a több százezer embernek fog keserűséget okozni, akik szívvel-lélekkel kötődnek a kereszténységhez, hanem a Mária Rádió egészének a sorsát megpecsételi, lévén, hogy alapvetően a budapesti adományok tartják fenn a Mária Rádió vidéki hálózatát is.

Úgy gondoljuk, a Mária Rádió adása egyetlen egy napra sem szűnhet meg Budapesten és a lefedettsége sem csökkenhet radikálisan. Ehhez kérjük minden olyan ember imáját és elköteleződését, akik fontosnak tartják és értékesnek vélik a Mária Rádió társadalmi tevékenységét. Valljuk, hogy annál nagyobb ajándékot nem adhatunk embertársainknak, minthogy meghívjuk őket az Istenbe vetett hitre. Épp ezért imádkozunk a Médiatanács tagjaiért is, hogy megtalálják a megoldást egy új és jó minőségű frekvencia megszólalására Budapesten.

Ahhoz, hogy a Mária Rádió adása ne szűnjön meg – s a jelenlegi frekvenciához hasonló lefedettségen tudjon sugározni – a Médiatanács döntése szükséges. Imafüzérünkkel csupán szeretnénk megmutatni a Médiatanácsnak, hogy hány ezer embernek fontos a Mária Rádió, s hány ezer ember imádkozik érte. Imádkozzunk minél többen azért, hogy a kereszténység kincseinek továbbadása ne ütközzön akadályba társadalmunkban, hiszen Szent István óta ez az egyik legfontosabb érték a mai, önazonosságát kereső világban.

Imáink és összefogásunk erejével a Médiatanács döntéseit szeretnénk megalapozni és támogatni.

Hogyan fejezzük ki összefogásunkat a Mária Rádióért?

Mindenek előtt az Ön imáját kérjük. Ha egységben, sokan imádkozunk egy közös célért, akkor az nem marad meghallgatás nélkül. Szeretnénk megmutatni annak a közösségnek az erejét, amelynek a Mária Rádió mindennapos lelki szükséglete.

Kérjük, mondjon el Ön is egy Miatyánkot vagy Üdvözlégyet, esetleg egy egész Rózsafüzért a Mária Rádióért és a döntéshozókért. Kérjük, ha imádkozik a rádióért és a Médiatanács tagjaiért, fejezze ki ezt aláírásával is. Az imádkozás tényét és az imádkozók számát rövidesen átadjuk a Médiatanácsnak.

Kérjük, írja alá és terjessze az ismerősei között ezt az imára hívást, hogy a Mária Rádió továbbra is mindenki számára elérhető legyen Budapesten. Az Aláírom gombra kattintva tudja jóváhagyni a Médiatanács elnökének szánt levelet, melyet eljuttatunk a Médiatanács elnökének.

 Imával és szeretettel:

 a Mária Rádió önkéntesei