Az EU ne küzdjön az abortuszért! Állítsuk meg Tarabellát! – CitizenGO

A Tarabella-jelentés a hírhedt és már leszavazott Estrela-jelentés újramelegítése, melynek célja az „abortuszjog” előmozdítása egy európai parlamenti határozaton keresztül.
2013 december 10-én az Európai Parlament leszavazta az úgynevezett Estrela-jelentést a “szexuális és reproduktív egészségről és jogokról” (SRHR). Az európai parlamenti képviselők annak rendje és módja szerint elfogadtak egy határozatot, amelyben megerősítették a szubszidiaritás elvét és egyértelműen kimondták, hogy “a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal és az iskolai szexuális oktatással foglalkozó szakpolitikák kialakítása és végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik”.
Egyértelmű üzenet: az EU nem kompetens az olyan döntésekben, mint az abortusz vagy az iskolai szexuális nevelés, ezek tagállami hatáskörbe tartoznak és nem pedig a brüsszeli döntéshozókra.
Állampolgárok százezrei tiltakoztak az Estrela-jelentés ellen 2013-ban. Az emberi méltóság, a szubszidiaritás és a véleménynyilvánítás hatalmas győzelme volt ez!

Fontos hozadéka lett ennek a győzelemnek: az egész Európán átívelő állampolgári mozgósításnak köszönhetően az Európai Parlament nemet mondott az “abortuszjog” európai elterjesztésének megkísérlésére. 

Azonban Marc Tarabella belga szocialista képviselő újabban tagadja a szubszidiaritás elvét a szexuális és reproduktív egészség és jogok esetében és törekszik az Estrela-jelentés lényegét elérni, nevezetesen az „abortuszjogot” propagálni. Tarabella képviselő úr az előadója az Európai Parlament „A nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2013” című éves jelentésének. Egy olyan éves jelentésnek, amelyet 2014-ben elutasítottak „Zuber-jelentés” név alatt.

Tarabella úr kísérletet tesz arra, hogy az Európai Parlament elfogadja az alábbi rendelkezéseket:
“Az Európai Parlament (…) hangsúlyozza annak szükségességét, hogya nők maguk rendelkezhessenek szexuális és reproduktív jogaik felett, többek között a fogamzásgátláshoz és a terhességmegszakításhoz való könnyő hozzáférés révén; támogatja ezért azokat az intézkedéseket és fellépéseket, amelyek a nők szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, valamint a jogaikról és a rendelkezésükre álló szolgáltatásokról szóló jobb tájékoztatásukra irányulnak; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket és cselekvéseket, amelyek a férfiak körében felkeltik a tudatosságot a szexuális és reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket érintő felelősségüket illetően”.
Tarabella képviselő úr szándéka nem érthető, mivel az Európai Parlament már kijelentette, hogy az abortusz kérdésben az EU nem kompetens. Ennek ellenére az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának ülésein határozottan kiáll az “abortuszjog” előmozdítása mellett. Ezért szükséges megerősíteni az Európai Parlament 2013 december 10-i döntését.
Az EU polgárainak újra fel kell lépniük a szubszidiaritás elvének védelmében és meg kell akadályozniuk, hogy az újonnan választott Európai Parlament elfogadjon egy “abortuszjogot” tartalmazó jelentést.
Ne engedjük, hogy Tarabella visszahozza Estrela szellemét!
A FAFCE kéri Önt, hogy írja alá ezt a petíciót, hogy egy erőteljes és egységes jelzést küldjenek Európa polgárai az Európai Parlamentnek mielőtt 2015 január 20-án, a parlament plenáris ülését megelőzően a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság szavazna erről a jelentésről.

Az Estrela jelentés szavazásán elfogadott dokumentum:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-T…

A Tarabella jelentéstervezet:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONS…

Itt írhatja alá a petíciót: 

http://www.citizengo.org/hu/15711-az-eu-ne-tamogassa-az-abortuszjogot-allitsuk-meg-tarabellat-estrela-utodjat

CitizenGO csapata